Tudástár

A COVID -19 fertőzés és a kognitív funkciók hanyatlásának összefüggése – friss tanulmányok

A közelmúltban publikáltak két tanulmányt, melyek arra az eredményre jutottak, hogy a COVID-19 fertőzés és az azt követő kognitív, azaz szellemi károsodás összefüggésbe hozhatók. Nemcsak a súlyos, de az enyhe lefolyású betegségek esetében is kimutatták az összefüggést.

Vk Netre

Klinikánk tüdőgyógyásza, Dr. Várdi Katalin kiemelten foglalkozik poszt-COVID tünetekkel küzdő betegekkel. Ő hívta fel a figyelmünket a tanulmányokra, melyekről mindenképpen érdemes beszámolni.

A Nature-ben publikált tanulmány (1)

Az UK Biobank 785 részvevőjével zajlott a vizsgálat - életkorukat tekintve 51 és 81 év közötti alanyokkal, akikkel kognitív teszteket vettek fel és agyi szkennelést végeztek. A teszteket követően 401 személy fertőződött meg COVID-19 vírussal, 384 alany pedig képezte a kontrollcsoportot. A teszteket mindkét csoporton megismételték, és összehasonlították az első fázis eredményeivel.

Azt tapasztalták, hogy a COVID-19 fertőzésen átesettek esetében jelentősen nagyobb agyi elváltozások, és átlagosan nagyobb kognitív visszaesés volt kimutatható a tesztek során. A különbség még akkor is szignifikáns maradt, amikor a 15 kórházi kezelésre szoruló alanyt kizárták a vizsgálatból, mely arra utal, hogy az enyhe lefolyású COVID-19 fertőzések esetében is kimutatható az eltérés. A tapasztalt változások között megtalálható a szürkeállomány vastagságának és szöveti kontrasztjának nagyobb mértékű csökkenése az orbitofrontális kéregben és a parahippocampalis gyrusban. A szövetkárosodás markereinek nagyobb változása az elsődleges szaglókéreghez funkcionálisan kapcsolódó régióban, valamint az agyméret átlagos változása a kontollcsoporthoz viszonyítva. A kognitív pontszámokban is visszaesés mutatkozott a fertőzésen átesett csoportban, és a hanyatlás mértéke összefüggést mutatott az agyban végbement fizikális változások mértékével. 

Mivel a fertőzéstől számítva a második agyi szkennelésig és kognitív tesztig átlagosan 141 nap telt el, így tudható, hogy a negatív hatások 4-5 hónapig fennállnak. Hogy a károsodás visszafordítható-e, vagy fennmarad és ha igen, milyen hosszan még vizsgálandó terület. 

További fontos eredménye a tanulmánynak, az agy szaglással kapcsolatos érintettségével kapcsolatos. Míg korábbi tanulmányok azt sugallták, hogy a covid fertőzés szaglásra gyakorolt hatása az agyon kívül esik, ezek az eredmények az agy szaglóközpontjában található területek változásait jelzik.

Wuhan tanulmány (2)

A Wuhan tanulmány a JAMA Neurolgy folyóiratban jelent meg. A vizsgálatot 1 éven keresztül végezték, 1438 COVID-19 fertőzésen átesett és 438 fertőzésen át nem esett, 60 év feletti kínai alannyal. Rajtuk kognitív képességeket vizsgáló teszteket végeztek el a 6. és a 12. hónapban. Kizárásra kerültek a vizsgálatból azok a személyek, akiknek eleve volt kognitív károsodása, a családjukban előfordult demencia vagy súlyos krónikus betegség.

A vizsgálat eredménye pedig, hogy a fertőzésen átesettek csoportjában a kognitív hanyatlás valószínűsége jelentősen nagyobb volt, mint a kontrollcsoportban. A fertőzésen átesetteknél a korai, enyhe hanyatlás valószínűsége 4,87-szer nagyobb volt, mint a nem fertőzötteknél. A progresszív, azaz súlyos kognitív hanyatlásé pedig 19-szer. A nem súlyos lefolyású fertőzöttek esetében 1,71-szer nagyobb kockázatot mértek a korai kognitív hanyatlás vonatkozásában. 

Forrás: https://www.bmj.com/content/bmj/376/bmj.o640.full.pdf

Hivatkozások:

1. Douaud G, Lee S, Alfaro-Almagro F, et al. SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature 2022 (published online 7 Mar). doi:10.1038/s41586-022-04569-5

2. Liu Y-H, Chen Y, Wang Q-H, et al. One-year trajectory of cognitive changes in older survivors of covid-19 in Wuhan, China. A longitudinal cohort study. JAMA Neurol 2022 (published online 8 Mar). doi:10.1001/jamaneurol.2022.0461